Училище по хомеопатия

Хомеопатия
Следдипломна квалификация за лекари по хуманна, дентална и ветеринарна медицина

Модул 1 Бургас

16-18 февруари 2018 г. 

Модул 1 София

23-25 март 2018 г.

Информация и записвания тук.


Д-р Дора Пачова

магистър по хомеопатия

Мария Джонгова

магистър по клинична психология

ЦЗО ЕДИКТА” създаден през 2001 година и е естествен резултат от нашата работа в областта на хомеопатията, психологията и холистичното лечение от 1990 година до днес. „ЕДИКТА” е Вашият професионален компас в лечението и лечебното изкуство – освен индивидуални консултации на хомеопати и пациенти, ние предлагаме всичко необходимо за изграждането на специалисти в областта на холистичната медицина – хомеопатия, психология, природолечение,  цветотерапия по д-р Бах, антропософска медицина и др.

В областта на Хомеопатията :

 • ОСНОВЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ по хомеопатия според изискванията в европейския съюз
 • СУПЕРВИЗИИ НА СТУДЕНТИ ПО ХОМЕОПАТИЯ
 • Международни семинари по хомеопатия
 • Курсове за следдипломна квалификация и клинични стажове
 • Видеосеминари на наши гостуващи лектори
 • Психологични консултации, изследавния  и ТРЕНИНГ
 • Обучение и клинични стажове в чужбина
 • доставка на хомеопатична литература и професионален софтуер
 • Издаваме специализирана литература и разпространяваме книгите на други български издателства
 • Работим с най–добрия хомеопатичен софтуер RADAR & Encyclopaedia Homeopathica. (www.archibel.com). Можем да го доставим и да ви обучим да работите с него
 • Представители сме на най-голямото в света издателство за хомеопатична литература В JAIN Publishers (www.bjainbooks.com)

ЦЗО „ЕДИКТА”  е сред първите 10 училища в Европа, акредитирани от Европейския комитет по хомеопатия.

ОСНОВЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО ХОМЕОПАТИЯ

1. Изучаване на основните принципи на хомеопатичната доктрина и приложението им в практиката  при лечение  на пациентите. Анализ и интерпретация на принципите.

2. Установяване и розбиране за патологичните отклонения при пациента чрез изкуството на хомеопатичната анамнеза.

3. Разпознаване и оценка на важните симптоми. Анализ на симптоматиката на пациента като едно цяло. Оценка на симптомите според хомеопатичните принципи.

4. Подробно изучаване на картините на хомеопатичните лекарства  – Материя медика на 164 лекарства.

5. Теоретична подготовка и практическо усвояване на работата с Реперториуми, компютърни програми и др. Изучаване на различни методи и техники за анализ на случая.

6. Системно проследяване на реакцията на пациента спрямо предписаното лекарство и с цел определяне на следващ курс на лечение със същото лекарство или избор на ново лекарство.

7. Записване, съхраняване и картотекиране на хомеопатичната документация.

8. Възможности и ограничения на хомеопатичният метод на лечение.

Осигурени са учебни МАТЕРИАЛИ  и възможност за практическо усвояване на знанията.

В края на обучението студентът е подготовен да лекува остри и  хронични  болести според правилата за добра хомеопатична практика.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Основният курс на обучение е с продължителност 3 години – 450 часа теория и 150 часа практика. Курсът завършва с полагане на теоретичен и практически изпит (не по късно от 6 години след началото на основен курс на обучение).

Начин на провеждане

Теория – 450 часа  – 5 семестъра в 30 месеца.

Практика – 150 часа

Студентите започват практическо обучение под супервизия след приключване на третия семестър.  През втората половина на третата година се провежда само практическо обучение под супервизия.