Модул 2, обучение по хомеопатия, курс Бургас 2018

Модул 2

Курс Бургас 2018

18-20 май 2018 г.

 

Основни теми:

ОСТРИ СЪСТОЯНИЯ – АНАМНЕЗА И ЛЕЧЕНИЕ

СИМПТОМИТЕ В ХОМЕОПАТИЯТА

РЕПЕРТОРИУМИ – СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ

МАТЕРИЯ МЕДИКА

 

Място на провеждане:

Читалище Хамалогика

Ул. Шейново №24, Бургас