Предстоящи събития

Възможна e промяна на датите и мястото на провеждане на семинарите заради затрудненото придвижване на лекторите и участниците в условията на извънредно положение

 

Дата Събитие Място
17 ноември 2022 Су джок в спешни ситуации, Модул 2, първо занятие Онлайн
21 ноември 2022 Реперториум – дихателна система Онлайн
24 ноември 2022 Су джок в спешни ситуации, Модул 2, второ занятие Онлайн
21 ноември 2022 Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането по метода на д-р К. П. Бутейко Пловдив
23 ноември 2022 Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането по метода на д-р К. П. Бутейко Пловдив
26-27 ноември 2022 Модул 6
Позология – науката за хомеопатичната доза.
Пречки пред излекуването.
Семейни констелации
Онлайн
01 декември 2022 Су джок в спешни ситуации, Модул 3, първо занятие Онлайн
03 декември 2022 Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането по метода на д-р К. П. Бутейко Пловдив
03 – 04 декември 2022 Модул 7
Изкуството на водене на случая – проследяване
Остеопатия
Съчетаване на методи от интегративната медицина.
Онлайн
08 декември 2022 Су джок в спешни ситуации, Модул 3, второ занятие Онлайн
11 декември 2022 Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането по метода на д-р К. П. Бутейко Пловдив
10 декември 2022 Trapped feeling – какъв е потенциалът на хомеопатията? Рубрики, лекарства – сравнителен анализ, случаи. Онлайн

… минали събития

Най-нови книги

Най-продавани книги

Промоции