Методът на д-р Бутейко

БЕЗПЛАТНА лекция

29.01.2023 г. от 10 ч.

Онлайн

100-годишнината от рождението на д-р Константин Павлович Бутейко

Тази лекция е в чест на 100-годишнината от рождението на д-р Константин Павлович Бутейко.

В нея ще чуете как да възстановите и поддържате здравето си чрез нормализиране на дишането. Ще разберете повече за възможностите на метода и неговото приложение в ежедневието.

д-р Константин Павлович Бутейко (27.01.1923 г. – 02.05.2003 г.) – лекар, учен, създател на метод за цялостно подобряване на здравето чрез нормализиране на дишането.

Лектор е инж. Иван Балтов – методист по нормализиране на дишането.