Д-р Хайнц Витвер

HeinzД-р Хайнц Витвер, PhD, прави докторат по химия и след това започва да учи медицина. Неговата пракитка като хомеопат започва при д-р Йост Кюнцли с три-месечен курс в Аугсбург, след това специализира в Швейцарския хомеопатичен институт в Цуг. Следва период, в който работи по заместване и 2 години като асистент в Швейцарския хомеопатичен институт. В последните15 години развива собствена практика, в момента в Килхберг, до Цюрих.

Обучава се при водещи специалисти, сред които д-р В. Шпрингер, д-р А. Рихтер и д-р Ян Шолтън. В Цюрих, Базел и Мюнхен изнася семинар на тема „Малко известните сифилитични полихрести”, „Травмата и хомеопатията”, „Опитомени и неопитомени лекарства от млека”, „Лантаниди”, „Травмата преди раждането” и „Лекарства от пеперуди”.

Предлага курсове за продължително обучение в малки и средно-големи групи за хомеопати, преподава им как да съчетават някои модерни начини за предписание с класическите.

Д-р Хайнц Витвер е съавтор на Волфганг Шпрингер в книга за комбинирани лекарства в хомеопатията и редовно пише статии за “Homeopathic Links” и “Spectrum of Homeopathy”

Първото му посещение в България е през 2013 г., когато представя Лантанидите.