Предстоящи събития

Възможна e промяна на датите и мястото на провеждане на семинарите заради затрудненото придвижване на лекторите и участниците в условията на извънредно положение

 

Дата Събитие Място
25 март 2023 Училище за здраве за деца и родители по метода Бутейко Пловдив
25-26 март 2023 Невроза и психоневроза – лечение с хомеопатия София
26 март 2023 Кето, Зона, фастинг – кое да избера? София
01 април 2023 Здраве с дишане по метода на д-р Бутейко Онлайн
01 април 2023 Здраве с дишане по метода на д-р Бутейко Онлайн
01 април 2023 Училище за здраве за деца и родители по метода Бутейко Пловдив
04 април 2023 Училище за здраве – методът Бутейко за деца от 3 до 7 години. Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането Онлайн
06 април 2023 Училище за здраве – методът Бутейко за деца от 8 до 14 години. Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането Онлайн
08-09 април 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 9 офис „Едикта“ или онлайн
18 април 2023 Градивна семейна комуникация – практически онлайн курс Онлайн
20-21 май 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 10 офис „Едикта“ или онлайн
24-25 юни 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 11 офис „Едикта“ или онлайн
30 септември – 01 октомври 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 12 офис „Едикта“ или онлайн
04-05 ноември 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 13 офис „Едикта“ или онлайн
02-03 декември 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 14 офис „Едикта“ или онлайн

… минали събития

Най-нови книги

Най-продавани книги

Промоции