Календар на Едикта

Възможна e промяна на датите и мястото на провеждане на семинарите заради затрудненото придвижване на лекторите и участниците в условията на извънредно положение

 

Дата Събитие Място
18 април 2021 Личността и хомеопатията, семинар с д-р Аджит Кулкарни, част I Онлайн
08 май 2021 Личността и хомеопатията, семинар с д-р Аджит Кулкарни, част II Онлайн
05 юни 2021 Личността и хомеопатията, семинар с д-р Аджит Кулкарни, част III Онлайн
12 юни – 13 юни 2021 „За децата“ – семинар по психобиология с Мари-Жинет Ро Онлайн
26 юни – 27 юни 2021 Практическо приложение на хомеопатията в ендодонтията, ортодонтията,
имплантологията и заболяванията на ТМС
София

… минали събития

Календар на Едикта