Календар на Едикта

Възможна e промяна на датите и мястото на провеждане на семинарите заради затрудненото придвижване на лекторите и участниците в условията на извънредно положение

 

Дата Събитие Място
8 май – 10 май 2020 Модул 2: Интензивен въвеждащ курс по хомеопатия и интегративна медицина ЦЗО „Едикта“
15 май – 17 май 2020 Обучение по хомеопатия София 2019, Модул 6: Лекарства от киселини, лекарства от соли ЦЗО „Едикта“
5 юни – 7 юни 2020 Обучение по хомеопатия Бургас 2018, Модул 10: Методи, подкрепящи хомеопатичното лечение Център „Амрита“, Бургас
13 юни – 14 юни 2020 Чревни нозоди – последователно предписание при пациенти с усложнено състояние предстои да се уточни
4 юли – 5 юли 2020 Практическо приложение на хомеопатията в ендодонтията, ортодонтията, имплантологията и заболяванията на ТМС хотел Витоша, София
18 септември – 20 септември 2020 Обучение по хомеопатия Бургас 2018, Групови и индивидуални супервизии Център „Амрита“, Бургас
25 септември – 27 септември 2020 Обучение по хомеопатия София 2019, Модул 7: Проследяване на случай ЦЗО „Едикта“
20 ноември – 22 ноември 2020 Обучение по хомеопатия София 2019, Модул 8: Проследяване на случая – избор на позология ЦЗО „Едикта“
26 юни – 27 юни 2021 Практическо приложение на хомеопатията в ендодонтията, ортодонтията, имплантологията и заболяванията на ТМС София

… минали събития