Календар на Едикта

Възможна e промяна на датите и мястото на провеждане на семинарите заради затрудненото придвижване на лекторите и участниците в условията на извънредно положение

 

Дата Събитие Място
16-18 септември 2022 Хомеопатия в денталната медицина София
17-18 септември 2022 Модул 5
Стратегии за анализ на случаи.
Терапия на д-р Шуслер.
Онлайн
26 септември 2022 Реперториум – пикочна система Онлайн
10 октомври 2022 Реперториум – женска полова система Онлайн
24 октомври 2022 Реперториум – мъжка полова система Онлайн
29-30 октомври 2022 Модул 6
Позология – науката за хомеопатичната доза.
Пречки пред излекуването.
Семейни констелации
Онлайн
07 ноември 2022 Реперториум – гръден кош Онлайн
21 ноември 2022 Реперториум – дихателна система Онлайн
26-27 ноември 2022 Модул 7
Изкуството на водене на случая – проследяване
Остеопатия
Съчетаване на методи от интегративната медицина.
Онлайн

… минали събития

Календар на Едикта