Курс със Силвия Маринова

Практичен курс, съдържащ базисната психологическа информация за етапите на израстване и формиране на младия човек, обогатена и персонализирана от астрологическия опит. Материалът е разпределен в 4 части, организирани така, че да усвоите всичко необходимо (и в астрологичен, и в психологически план) за индивидуалният подход и ключовите моменти във възпитанието, изграждането и здравословното израстване на детето.

Астропсихология за родители

Занятията ще се провеждат веднъж месечно – събота (9:00 – 18:00 ч.) и неделя (9:00 – 16:30).

В началото на всяка част от курса участниците получават индивидуално изготвени материали за лично ползване, свързани с темата на курса.

Начало:

27-28 септември 2014 (част Първа)

Следващи дати:

25-26 октомври 2014 (част Втора)

22-23 ноември 2014 (част Трета)

13-14 декември 2014 (част Четвърта)

За начало на курса е необходимо да има група от минимум 5 участника.

ПРОГРАМА на курса за Родители

 

І ЧАСТ: Въведение в астропсихологията

Астропсихология на човека; роля на семейството и родителите – психологически и духовен поглед; да отгледаш човек; психология на детето; основни постановки в астропсихологията (знаци, елементи, планети, аспекти, домове, аспектни конфигурации, Асцендент, Медиум цели, Лунни възли, разчитане на астрологична карта, Прогресии и Транзити – движение на рожденната карта карта); темперамент; инстинктивни потребности; комуникация.

 

ІІ ЧАСТ: Астропсихология на израстването

Себеутвърждаване и свързване със себе си и света; архетипни модели;  астропсихология на израстването – етапи, преходи, кризи, формиране и освобождаване енергията на комплексите и травмите; здравето – астрологически индикации за уязвими зони в психическото и физическо здраве на детето.

 

ІІІ ЧАСТ: Връзка с родителите и света

Връзка с родителите и ролята на всеки от тях във възпитанието, изграждането на психологически и социален образ, духовна връзка и значение за съзнателното изграждане на детето (разглеждане на партньорски карти родител-дете); наследствеността (психо-генетично изследване, еволюционни механизми); „пренатални“ аспекти.

 

ІV ЧАСТ: Обществени нагласи и практически занятия

Професионално ориентиране; обществени нагласи; поглед върху хода на съдбата; практикуми.

Цени:

90 лева за една част от курса (събота и неделя)

288 лева за посещение на всички четири семинара

Таксата можете да заплатите на място в офиса или по банка. Неоходимо е да заявите участието си до 23 септември 2014 г. вкл.

Място: Център за здраве и образование „Едикта“

Ул. Иларион Макариополски № 2, София

Контакти: Център за здраве и образование „Едикта“ 02/8465091

Силвия Маринова 0888 654 150