Специализиран курс за практици

12.05.2019 г. от 10 ч.

В този курс:

  • Връзка между вътрешните органи и ушната раковина
  • Възможности за неинвазивно повлияване на различни състояния
  • Съответствие на органите и циркулация на енергията

Първите сведения за аурикулотерапията са от V-ІII в. пр.н.е. Хората от Изтока,Персия и Египет са използвали определени зони върху ушната раковина за въздействие. В достиналия до наши дни писмен източник на китайската медицина „Хуандзи Ней Дзин” (2600 г. пр.н.е.) е упоменато за връзката на вътрешните органи и бъбреците с ушната раковина.

В днешно време аурикулотерапията свързваме с името на френския Д-р Nogier, който е открил подобието между ухото и човешкия ембрион.

Проф. Пак Дже Ву обогатява и доразвива аурикулотерапията като разграничава етапите на развитието на ембриона и плода и ги съпоставя с последователната циркулация на Шестте енергии, отразени в различните участъци от формата на ушната раковина.Той разглежда двата периода от оплождането до обръщането на плода и от обръщането до раждането съпоставено с циркулацията на 6-те Ки. Така се получават по 6 различни системи на съответствие с глава нагоре и глава надолу.

По време на курса ще се научим как да подберем най-подходящата система в зависимост от:

  • стадия на заболяването
  • времето на формиране на органа в плода
  • функционалната диагностика по 6-те енергии
  • връзката на органите, системите и техните части с 6-те Ки

По време на лекциите ще се запознаем с проекцията на отделните органи върху ухото. Това ни дава възможност да работим по-прецизно и ефективно.

Например при киста на бъбрека, проблеми с клапите на сърцето, синусовия възел, възпалително огнище в белия дроб, язва в стомаха и др. можем с една точка да постигнем добри резултати без странични ефекти дори само с помощта на енергията от семенцата.

Аурикулотерапия

АурикулотерапияАурикулотерапия

За начинаещите ще посочим и основните точки по системата на д-р Nogier.

Ембрионалните аурикулярни системи на съответствие разработени от Проф. Пак Дже Ву ще обогатят нашите знания и ще ни дадат по-големи възможности за въздействие с по -бързи и ефикасни резултати.

Място на провеждане
Център за здраве и образование „Едикта”
София, ул. Иларион Макариополски №2
Местата са ограничени, необходимо е предварително записване

Такса
150 лв. при записване до 9.05.2019 г. за участниците с преминат курс на обучение при Върбина Димитрова (Су джок Модул І-ІV)
180 лв. при записване до 9.05.2019 г.
210 лв. при записване между 10 и 12.05.2019 г.

Таксата можете да заплатите на място в нашия офис или с банков превод.

Данни за банков превод:
Едикта ООД
BIC: UNCR BGSF
IBAN: BG25 UNCR 7000 1501 4935 63
Основание за превода: Аурикулотерапия 12.05.2019

Моля, при направено банков превод, изпратете данни за фактура на info@edicta-bg.com или се обадете на 02/8465091.