с д-р Дора Пачова

27-28 февруари 2016

Деца, възрастни, цели семейства, различни диагнози и състояния, хора в разнообразни житейски ситуации, които търсят холистичен подход при лечението си. Това е ежедневието на един хомеопат – различни проблеми, изискващи индивидуален подход и подходящо подбрано хомеопатично лекарство.  Практиката е най-големият учител. Споделянето на резултатите и проблемите в практиката също!

Предлагаме Ви серия от срещи,  за да разсъждаваме заедно с д-р Пачова  върху интересни  случаи от нейната и Вашата практита, най-вече за да се научим да превеждате думите на пациента на езика на реперториума. Д-р Пачова ще сподели с Вас опита си от над 20 години работа с пациенти на хомеопатично лечение.

Да реперторизираме правилно

27 февруари 2016, събота

Начало: 27 февруари 2016 от 10 ч.

  • Разглеждане на случаи
  • Кои рубрики да подберем при реперторизация на случая?

Ще имате възможност да консултирате и собствените си случаи с д-р Пачова – по отношение на реперторизация и анализ. Ако желаете да консултирате Ваши пациенти, моля, опишете случая на файл и го изпратете до 12 февруари 2016. На семинара ще бъдат консултирани първите 3 случая, изпратени на нашата поща: info@edicta-bg.com.

Носете си  реперториум,  хомеопатичен софтуер или мобилно приложение Synthesis APP, за да  работим ЗАЕДНО върху случаите.

28 февруари 2016, неделя, преди обед

  • Как да реперторизираме, за да имаме резултати?
  • Как да избегнем ефекта rubish in – rubish out при реперторизация или как грешните симптоми да не ни подведат при избора на лекарство?

28 февруари 2016, неделя, след обед

Основни команди в програмата RadarOPUS – обучение.

Финал: 28 февруари 2016 в 16 ч.

За д-р Дора Пачова

Д-р Дора Пачова е директор на Център за здраве и образование „Едикта”, лектор в програмата за следдипломна квалификация на лекари по хомеопатия в България по изисквания на Европейския комитет по хомеопатия и председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България.

Да реперторизираме правилно

От 1995 г. д-р Пачова работи  като хомеопат на пълен работен ден и  ежедневно анализира хомеопатични случаи. АНАЛИЗ и РЕПЕРТОРИЗАЦИЯ е учила първо при Витулкас – от 1995 до 2000 г,  а след това от много други специалист: д-р Фредерик Шройенс, д-р Уил Тейлър, д-р Роберто Петручи, д-р Джордж Джурдж, д-р Хайнц Витвер и Франс Вермюлен. Обучавала се е лично  в Индия кабинетите на  д-р Виджейкър, д-р Анита Салунке, д-р Махеш Ганди, д-р Фарук Мастер и многократно при д-р Аджит Кулкарни. Провеждала е стаж в хомеопатичната болницата на  д-р Парик в Агра.

Работи с д-р Аджит Кулкарни при неговите посещения в България и изучава неговия подход при реперторизацията. В последните 12 години ръководи  програма за квалификация на български хомеопати – съвместен проект на ЦЗО „Едикта” и Института за изследване на хомеопатията в Пуна, чиито директор е д-р Аджит Кулкарни. Благодарение на тази програма много български хомеопати подобряват ефективността на своята хомеопатична практика.

Такса за участие:

   Заплащане до 12.02.2016 Заплащане между 13.02. – 27.02.2016
1 ден 90,00 лв. 110,00 лв.
2 дни 170,00 лв. 190,00 лв.

Семинарът е безплатен за студентите на ЦЗО „Едикта”, курсове София 2013, Пловдив 2014, София 2015. За тези студенти посещението на курса ще бъде зачетено за 20 часа практическо обучение.

Място на провеждане: хотел „Св. София”, ул. Пиротска № 18

За допълнителна информация:

  • Център за здраве и образование “ЕДИКТА”
  • София 1202, ул. „Иларион Макариополски” №2
  • e-mail: info@edicta-bg.com
  • телефон: +359 2 846 50 91; 0887 619 693

Банкова сметка:

„ЕДИКТА” ООД, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 7ми

IBAN: BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;

BIC код: UNCRBGSF

Основание: Семинар февруари 2016 г.

Моля, при направен банков превод, да се обадите, за да ни дадете данните за фактура.