Рио де Жанейро, Бразилия

Кратка биография към 2019 г.

 • Дентален хирург, магистър от 1978 г. – Държавен Университет Рио де Жанейро, Бразилия
 • Преподавател
 • Специализирала орална и лицево-челюстна хирургия и хомеопатия

Професионални активности:

Генерален секретар на стоматолозите, членуващи в Световната хомеопатична лига (LMHI), член на изпълнителния комитет на LMHI.

Член на Бразилския Стоматологичен държавен съвет (DENTISTRY BRAZILIAN FEDERAL COUNCIL)

Представител на Държавния съвет на стоматолозите и на Междусекторна комисия за насърчаване, защита и интегративни и допълващи здравни практики на Бразилския национален здравен съвет

Стоматологичен регионален съвет на Рио де Жанейро (DENTISTRY REGIONAL COUNCIL OF RIO DE JANEIRO)

 • Член на Бразилската Академия по стоматология ( Brazilian Academy of Dentistry)
 • Съветник и член на Комисията по етика
 • Председател на Стоматологичния комитет по интегрални специалности и комплементарна терапия
 • Председател на Камарата за етични указания на Съвета
 • Председател на Комисията за жени
 • Консултант към Председателството на Съвета по дентална медицина
 • Президент на Бразилската Асоциация на хомеопатите дентални хирурзи – Рио де Жанейро (ABCDH – RJ -BRAZILIAN ASSOCIATION OF HOMEOPATHS SURGEONS-DENTISTS –  RIO DE JANEIRO)
 • Президент на Латиноамериканската асоциация по дентална хомеопатия (ALAHO – LATIN AMERICAN ASSOCIATION OF DENTAL HOMEOPATHY)
 • Ръководител на стоматологичната служба в ДЪРЖАВНА ПОЛИЦЕЙСКА ПОЛИКЛИНИКА, Рио де Жанейро
 • Отговорник на техническия отдел на  стоматологията
 • Университетски преподавател във висши медицински курсове – UNIVERSO – NITERÓI – RIO DE JANEIRO
 • Частна дентална хомеопатична практика