• 17 – 19 октомври 2014
  • Курс 2013, Модул 05
  • Място – София, офис Едикта

!!! Училището си запазва правото за промени на предварително обявените датите в случаи, които са в интерес на студентите, като се ангажира да предупреди всеки лично по телефон!

Хомеопатично обучение