Хомеопатично обучение – курс 2013, Модул 09

  • 02 – 04 октомври 2015
  • Курс 2013, Модул 09
  • Място – София, офис Едикта

!!! Училището си запазва правото за промени на предварително обявените датите в случаи, които са в интерес на студентите, като се ангажира да предупреди всеки лично по телефон!