Георги Бърдаров

Георги Бърдаров е доктор по география на населението и селищата, главен асистент в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Специалист по етно-религиозни конфликти, геоурбанистика и миграции на населението, нарастване на населението и климатичните промени.

Роден е на 6 април 1973 г. в София, но семейството му произхожда от село Кулата, Благоевградско. Завършва през 1996 г. климатология и хидрология в СУ „Св. Климент Охридски”. През годините работи като оцветител на анимационни филми, ръководител на географско ателие в експериментална детска градина, спортен журналист в Радио 99. Повече от десет години е сценарист на тв форматите „Стани богат”, „Столът”, „10/64”, „Това го знае всяко хлапе”, „Аз обичам България” и съавтор на книгите, издадени към съответните предавания.

От 1999 г. е редовен докторант по география на населението и селищата към Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, а от 2002 г. асистент в същия факултет. Защитава докторска дисертация през 2007 г. на тема „Миграции на населението и отражението им върху селищната мрежа на Благоевградска област от края на XIX до началото на XXI в.”. Изнасял е лекции в Университета в Кьолн – Германия и е специализирал в Грац – Австрия под ръководството на световно известният учен балканист проф. Карл Казер.

Президент е на Университетски клуб по петанка, член на УС на българска федерация по петанка, многократен републикански шампион и играещ треньор на България при дебюта и на световно първенство по петанка през 2005 г. в Брюксел – Белгия. Почитател на екстремните спортове, пътешествията, кулинарията, джаз музиката, културата и футбола на Латинска Америка и особено на Уругвай.

Първата му научно-популярна монография „Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в Европейския съюз” излиза на пазара през юли 2012 г.