Модул 2

Курс Бургас 2018

18-20 май 2018 г.

 

Основни теми:

ОСТРИ СЪСТОЯНИЯ – АНАМНЕЗА И ЛЕЧЕНИЕ

СИМПТОМИТЕ В ХОМЕОПАТИЯТА

РЕПЕРТОРИУМИ – СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ

МАТЕРИЯ МЕДИКА

 

Място на провеждане:

Център „Амрита“, Бургас, к-с бр. Миладинов, бл 145,срещу Инспектор ата по образование