1-3 април 2016

  • Основна тема: МИАЗМИ. Анализ на случаи.
  • Място: Зала 73, ул. „Св. Княз Борис I” №73
  • Начало: 9:30 на 1 април 2016