Модул 3

Курс София 2018

12-14 октомври 2018 г.

 

Основни теми:

ТЕОРИЯ ЗА МИАЗМИТЕ

МАТЕРИЯ МЕДИКА

 

Място на провеждане:

офис на ЦЗО „Едикта“

ул. Иларион Макариополски №2