27-29 май 2016

  • Основна тема: Позология. Хомеопатична доза. Технология на работа.
  • Място: Зала 73, ул. „Св. Княз Борис I” №73
  • Начало: 9:30 на 27 май 2016