Модул 4

Курс Бургас 2018

23-25 ноември 2018 г.

 

Основни теми:

ТЕОРИЯ ЗА МИАЗМИТЕ – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

РЕПЕРТОРИЗАЦИЯ

МАТЕРИЯ МЕДИКА

 

Място на провеждане:

Център „Амрита“, Бургас, к-с бр. Миладинов, бл. 145, срещу Инспектор ата по образование