Модул 4

Курс София 2018

30 ноември – 2 декември 2018 г.

 

Основни теми:

ТЕОРИЯ ЗА МИАЗМИТЕ – ПРОДЪЛЖЕНИЕ

РЕПЕРТОРИЗАЦИЯ

МАТЕРИЯ МЕДИКА

 

Място на провеждане:

офис на ЦЗО „Едикта“

ул. Иларион Макариополски №2