Модул 6, обучение по хомеопатия, курс Пловдив 2017

Модул 6

Курс Пловдив 2017

11-13 май 2018 г.

 

Основни теми:

ДИНАМИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА БОЛЕСТИТЕ

МАТЕРИЯ МЕДИКА

 

Място на провеждане:

бул. Марица №91