Модул 6

Курс София 2016

8-10 юни 2018 г.

 

Основни теми:

ДИНАМИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА БОЛЕСТИТЕ

МАТЕРИЯ МЕДИКА

 

Място на провеждане:

Зала 73

София, ул. Св. Княз Борис I №73