Модул 7

Курс София 2016

28-30 септември 2018 г.

 

Основни теми:

ПОЗОЛОГИЯ

ДЕТСКИ ТИПОВЕ

МАТЕРИЯ МЕДИКА

 

Място на провеждане:

офис на ЦЗО „Едикта“

ул. Иларион Макариополски №2