3-5 юни 2016

  • Основна тема: ПРОСЛЕДЯВАНЕ на случая – избор на позология
  • Място: хотел Санкт Петербург, Пловдив
  • Начало: 14 ч. на 3 юни 2016