Модул 8

Курс София 2016

7-9 декември 2018 г.

 

Основни теми:

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СЛУЧАЯ

ПОЗОЛОГИЯ

МАТЕРИЯ МЕДИКА

 

Място на провеждане:

офис на ЦЗО „Едикта“

ул. Иларион Макариополски №2