29-30 март 2019г.

Модул 5: Стратегии за анализ

 

14-16 юни  2019

Модул 6: Динамично взаимодействие на болестите

 

21-23 юни 2019  

Лятно училище: Решаване на случаи, 30 уч часа групова супервизия. (Допълнително уточняване на мястото.)

 

4-6 октомври 2019

Модул  7: Позология. Детски типове

 

6-8 декември 2019

Модул  8: Проследяване на случая

 

Място на провеждане:

  • Офис ЦЗО”Едикта“
  • Ул.Иларион Макариополски, № 2