7 – 9 февруари  2020г.

Модул 5: Позология. Хомеопатична доза.

15 – 17 май 2020г

Модул 6: Лекарства от киселини, лекарства от соли.

25 – 27 септември 2020

Модул 7: Проследяване на случай.

20 – 22 ноември 2020

Модул 8: Проследяване на случая – избор на позология.

Място на провеждане:

  • В офис на център „ЕДИКТА“.

13 – 14 юни 2020 

Лятно училище в София Семинар с д-р Ръсел Малкълм, Шотландия

С тема:  Чревните нозоди – последователно предписване при усложнени състояния. Въведение в полярния анализ на д-р Хайнер Фрай

При възникнали промени в графика, колегите ще бъдат своевременно информирани по мейл и със SMS.