„Причини за болестите и методи за тяхното лекуване” – из словото на Учителя Беинса Дуно

Подбрани цитати – част І

Подбрани цитати – част І


Защо боледува човек? За да се научи да живее правилно. 70-116*

СПРАВЯНЕ С БОЛЕСТИТЕ

Да може човек да се освобождава от своите болезнени състояния, в това седи красотата на новия живот, в това седи силата на културния човек. 159-53

ЗДРАВ ИЛИ БОЛЕН

Болест и здраве, това са два полюса на живота или две различни състояния на човешкия дух. Те се определят по приятните или неприятните състояния, които произвеждат в човека. Здравето е приятно състояние, болестта – неприятно. Такива състояния съществуват във физическия, в духовния и в умствения свят на човека. Те се дължат на причини, които произлизат от противоположни сили. Значи, когато в човека действат едновременно две противоположни сили, едната от тях ще вземе надмощие и той ще бъде или здрав, или болен. – Защо Бог създаде болестите? – Не ги създаде Бог, но колективният човек, т.е. човекът в своето колективно съзнание. 25-273

Най-първо трябва да се създаде психологическа наука за здравословното състояние на човека, за да се знаят причините на всички негови прояви. По този начин ще се различават здравословните от болезнените състояния. За пример, здравословното състояние е желанието на човека да учи. Болезнено състояние у човека е мисълта му, че всичко знае. 45-174

ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ

Дойде ви някоя болест. Тя е условие, задача, която трябва да решите правилно. – Ама защо ми дойде тази болест? – Това не е важно. Важно е как ще се справите с нея. 87-44

Всички физически болести, които се явяват днес, имат духовно произхождение. Щом намерите причината, ще се възстанови равновесието, ще се възстанови хармонията. 165-53

СИМПТОМИ НА БОЛЕСТИТЕ

Човек трябва да научи две неща: да намери посоката на своето движение и начин, по който да сменя състоянията си… Колкото по-съзнателно е работил, толкова повече знания и опитности има. Той може, като химик, да различава свойствата на първото състояние – на болестта, и на второто – на здравето, и да определя посоката на тяхното движение, още докато са в зародиш. 82-263

МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАНЕ

 – чрез знание

Който има знание и разполага с него, той е силен и здрав човек; който няма знание, той е слаб, болен и изнемощял. 83-5

 – чрез хомеопатия

Как да се лекуваме? Лекувайте се по хомеопатичен начин. Това е нов метод в медицината. Като го прилагате, ще видите какви чудеса стават с малките дози. Малките величини произвеждат по-големи резултати от големите. Хомеопатията си служи с крайно малки величини. Например едно крайно малко число от килограма дадено вещество, единица с 60 нули накрая, може да произведе голямо въздействие върху човешкия организъм. 112-237

Хомеопатията се препоръчва в медицината. В съвременната медицина има два метода за лекуване: хомеопатия и алопатия, които коренно се различават една от друга. Алопатията поддържа, че на хората трябва да се дават по-силни дози. Хомеопатията препоръчва да се дават най-слаби дози. 194-214

БОЛЕСТИ И ЛЕКУВАНЕТО ИМ – равновесие

Чиста мисъл, чисти чувства уварновесяват силите на човешкия организъм. Съвременните хора са загубили своето равновесие и трябва да го възстановят… Обаче, съществуват ред методи за възстановяване на вътрешното равновесие в организма. Като метод за придобиване на това равновесие, индусите препоръчват съзнателна работа за развитие на ума, сърцето и волята на човека. Когато развие тези велики сили в себе си, човек може правилно да използва енергиите в Природата. 74-75

ПРОФИЛАКТИКА

Някой мисли, че е абсолютно здрав, но след няколко месеца или години заболява. Той се чуди отде му дойде тази болест. Много просто. Тази болест е била в него в зародишно състояние. Тя е чакала най-малкия повод, за да се появи. Нормално развитият човек няма никакви зародиши от болести в себе си. 79-57

Едно ви съветвам: взимайте мерки преди да сте заболели. Не чакайте болестта да дойде със своята артилерия и кавалерия и тогава да се лекувате. Пуснете ли болестта да влезе във вас, мъчно се лекува. 81-128


*В края на всеки цитат е указано от къде е взет. Първото число показва номера на томчето в библиографията. Ако след първото число има и второ, то означава номера на беседата или лекцията в томчето. Числото след тирето показва страницата, от където е извадена мисълта.