„Причини за болестите и методи за тяхното лекуване” – из словото на Учителя Беинса Дуно

Подбрани цитати – част ІI

Подбрани цитати – част ІI


КАКВО Е БОЛЕСТТА

Болестите, от които съвременните хора страдат, не се явяват сега. Те крият своите зародиши в човека и чакат само най-малкия повод, за да се проявят. 79-66 *

ВИДОВЕ БОЛЕСТИ

Болестите не са само физически. Всяко неразположение, всяка скръб, мъка са болезнени състояния, които се отразяват върху организма. В този смисъл, болестите биват видими и невидими или физически и психически. 106-336

ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ

Преди всичко трябва да намерите причината за болестта. Всяка болест се предшества от известно неразположение – физическо или психическо. Като намерите неразположението, ще намерите и причината, която го предизвиква. По този начин лесно ще се справите с болестта. 87-44

СМЯНА НА СЪСТОЯНИЯТА

Всички отрицателни и низходящи енергии трябва да се превърнат в положителни и възходящи. Много начини има за привръщането им. С картини и образи можете също да сменяте състоянията си. Те трябва да бъдат живи и красиви. Разумната Природа е пълна с такива картини и образи. Освен това, на всяка отрицателна дума поставяйте противоположна на нея, нейния антипод. 83-335

ДИАГНОЗА НА БОЛЕСТИТЕ

Здравословното състояние на организма се определя от нормалното състояние на главата, на сетивата, както и на цялата нервна система. 148-170

ЛЕКУВАНЕ И ЛЕКУВАЩИ

Забелязано е, че един чувствителен човек лесно възприема състоянието на болния. Ако болният страда от гръдна болест, чувствителният човек ще изпита същата болка. Каквато болест има болният, предава се и на здравия. Последният трябва да знае, че това са рефлексии, на които не се поддава… Човек трябва да знае кои състояния са негови и кои – чужди. 70-75

МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАНЕ

Най-добрият метод за лекуване е всеки момент човек да се справя със своите мъчнотии и противоречия. 87-249

Бъди БУДЕН

От всеки човек се иска будно съзнание, да не губи своето вътрешно разположение и своя мир. Не е ли буден, човек изгубва силата си, богатството си, знанието си, доброто разположение на сърцето си, своята мисъл и т.н. 60-193

Чрез ИНТУИЦИЯ

Вслушайте се в своята интуиция, в говора на душата си, тя сама ще ви открие Истината. Ако се излъжете, ще знаете, че умът ви е проговорил. Душата никога не се лъже. 83-272

Чрез ИСТИНА

Истината освобождава човека от всички мъчнотии, от противоречията и заблужденията в живота. 102-183

Чрез ХОМЕОПАТИЯ

При малките и разредени дози можете да имате по-големи резултати. Закон е: При малките усилия имате същите резултати, както при големите. 92-290

Чрез ХРАНА

Физическата храна трябва да бъде разнообразна, но природосъобразна. При това, колкото по-високо стои човек в развитието си, толкова по-чиста храна трябва да употребява. 61-242

ПРОФИЛАКТИКА

Преди заболяване

Казваме, че човек трябва да се лекува преди да е заболял. Това значи: забележи ли някакво отрицателно състояние в себе си, човек трябва да направи всичко възможно, за да се освободи от него. Остави ли го са работи в него продължително време, той ще заболее от някаква болест. 81-117


*В края на всеки цитат е указано от къде е взет. Първото число показва номера на томчето в библиографията. Ако след първото число има и второ, то означава номера на беседата или лекцията в томчето. Числото след тирето показва страницата, от където е извадена мисълта.