Хомеопатичен Пътеводител на пациента или родителя

12.00 лв.

200 с., Издадена: 2016 г.

Прегледът на пациент, на който ще предпишем хомеопатично лекарство може да бъде различен всеки път – продължителен и подробен, кратък и ясен, може да търсим данни в остро или хронично състояние или да снемаме психична картина или да се съсредоточим в събиране на физически оплаквания.

Описание

Но винаги трябва да обясним на пациента ни хомеопатичната гледна точка. Той трябва да знае:

  • как да следи състоянието си;
  • да разпознава коя информация е важна и кои данни могат да се пренебрегнат;
  • да различава посоката, в която се развива случаят му – подобрява ли се или се влошава;
  • да се информира за хомеопатичния подход към болестта.

Това понякога отнема време и не винаги може да се постигне в удовлетворителна степен. А пациентът трябва да бъде спечелен и да застане до нас в процеса на собственото му излекуване, въпреки предразсъдъците му, недоверието от новите концепции и страха.

В „Хомеопатичен Пътеводител” по разбираем и неагресивен начин авторът води пациента (или неговия родител) в процеса на наблюдение и проследяване на болестта по начин, подходящ за хомеопатичен анализ. Яснотата и простите стъпки правят боледуането приемливо за пациента или родителя му и успешно за терапевта-хомеопат. Начинът на представяне на информацията както и вида ù са потвърдили своята ефективност в дългогодишната практика.