Хомеопатия и интегративна медицина Втора година

290.00 лв.1,624.00 лв.

Втора година

Продължаваме във втората година обучението по хомеопатия и интегративна медицина. Обучението е за лекари по хуманна, дентална и ветеринарна медицина, както и холистични специалисти с интерес към хомеопатията.

Можете да се включите сега и да получите достъп до записите от обучението през първата година. Подробностите са тук.

Код: Няма Категория: