Материя Медика на някои важни нозоди

25.00 лв.50.00 лв.

С доказването на X-ray

  • Том 1: 25 лв.
  • Том 2: 25 лв.

Хенри Клей Алън

  • Издава: Фондация Quantum
  • Издание: 2019
Изчистване

Описание

Използването на нозоди в хомеопатията е похват, който наред с въздействието на самото лекарство, цели също антимиазматично въздействие и премахване на последствията от по-раншно потискане. Вярно е, че нозодите са хомеопатични лекарства, чиито характеристики трябва да се излекуват. Нозодите обаче имат и дълбочинно влияние върху разбудения миазъм, чиито белези са забелязани от опитния хомеопат при снемането на случая. Когато тези лекарства се приложат синхронично, тоест едновременно според подобието на симптомите и според миазматичните белези, те предизвикват образ към излекуване на упоритите, вкостенели случаи на хронични болести.

В тази книга, измежду останалите нозоди, д-р Хенри Алън е поместил лекарствените доказвания на трите фундаментални миазми на д-р Самуел Ханеман – псора, сикоза и сифилис.

Предисловиe от издателите (Филаделфия, 1910)

Доктор Алън винаги е смятал тези лекарства за хомеопатични, а не за изопатични; че те ся доказани като хомеопатични лекарства и че са предписвани според тоталността от симптомите. Предварителните бележки към всяко лекарство в тази книга ни съобщават всичко, което е известно за източниците на доказванията.

Том 1: Adrenalinum, Ambra grisea, Anthracinum, Bacillinum, Cholesterinum, Diphtherinum, Electricitas, Lac caninum, Lac vaccinum defloratum, Lac felinum, Lac vaccinum, Lyssinum, Magnetis poli ambo, Magnetis polus arcticus, Magnetis polus australis

Том 2: Malandrinum, Maralia officinalis, Medorrhinum, Psorinum, Pyrogenium, Secale cornitum, Syphilinum, Thyroidinum, Tuberculinum, Ustilago, Variolinum, Vaccininum, Доказване на X-ray

Допълнителна информация

Част

Част 1+2, Част 1, Част 2