Последният период

25.00 лв.

Маргарит Плувиер-Суиз

  • 276 с.
  • Фондация Quantum
  • Издание: 2019

Описание

„Актинидите, трансформирани в хомеопатични потенции, са лекарствата на нашето време, в което животът изглежда се ускорява, а старите установени системи се разпадат. Намирайки се в далечния край на периодичната таблица, с присъщата си тенденция към разрушение, актинидите съответстват на прехода към смъртта, освобождаването от физическото състояние, преминаването от царството на материята към царството на енергията.

В тази книга Маргарит Плувиер-Суйз споделя с нас своя обширен опит с лекарствата от актиниди. Тя се е научила да разпознава тези състояния не само в тежките им форми, но и в техните фини, ранни прояви; така че дя можем да се научим да предписваме тези лекарства преди някой да се разболее така разрушително. Тя е включила случаи и от други наши колеги, разширявайки нашите знания и опит с тези лекарства. Най-искрено се надявам, че тази книга ще ни помогне не просто да направим употребата на по-познатите ни лекарства от актиниди практическа и ефективна, но и да се впуснем в риска да научим как да прилагаме пълния спектър от актиниди в нашата практика.”

Дебора Колинс

„Макар хомеопатичната история да показва изобилие от излекувани тумори от разно естество, макар да има изолиран успех при случаи на рак, в цялостен план не много хомеопати могат да покажат трайно излекуване на тежки ракови състояния. Естествено, това може да се дължи на недостатъчна философия и методология, което е предмет на друг разговор. Но ние трябва да имаме предвид своя основен принцип: similia similibus curentur. Онова, коеото причинява рака, трябва да бъде използвано в лечението му – а няма нищо друго, което да причинява рак така сигурно и така бързо, както радиацията. Докато съвременното общество проявява феномена на този архетип при всеки стил на живот, наш дълг като хомеопати е да еволюираме наред с него, лекувайки болестта с онова, което може да я причини. Наш дълг е да докажем разиоактивните елементи и ефектите от радиацията, да ги докажем добре; иначе ние няма как да посрещнем равностойно вътрешния и телесен рак, който човечеството е създало.

Не можем още дълго да игнорираме тази тъмна страна. Кутията на Пандора е отворена, така че наш естествен избор е да навлезем в нея изцяло, да открием светлината в края на този тъмен тунел.”

Джеръми Шер