Прогностична хомеопатия I+II+III

20.00 лв.

„Прогностична хомеопатия” е поредица от 3 книги, написани от д-р Прафул Виджейкър под мотото „Хомеопатията е математика”.

Изчерпан

Описание

„Прогностична хомеопатия” е поредица от 3 книги, написани от д-р Прафул Виджейкър под мотото „Хомеопатията е математика”.

Част І Теория на потискането

Книгата предлага подробно обяснение на Теорията на потискането, както я е формулирал д-р Виджейкър, също и таблица на потискането. Базира се на основни принципи на имунологията, генетиката, ембриологията, човешката биохимия и невро-ендокринологията. Книгата е опит за прекарване на мост между хомеопатията и класическата медицина, за да се обогатят взаимно и двете.

Обяснени са причините за потискането, посоката на излекуване, седемте нива на потискане и развитие на болестта, анализ на действието на лекарството при второ предписание, учение за генетичния конституционален симилиум, доказване на симилимума и различни начини за потискане на болестта. Книгата предлага не само теоретична постановка на проблемите, но и случаи от практиката, които да помогнат при определяне на най-доброто лечение.

Приложенията помагат за по-лесното възприемане на материята и подпомагат успешното им прилагане в ежедневната работа.

Д-р Прафул Виджейкър е известен класически хомеопат от Мумбай, Индия. Основател и директор на Училището по хомеопатия „Прогностична хомеопатия”. Лекар хомеопат с 25 годишен стаж. Преподавател в няколко медицински хомеопатични колежа в Индия. Лектор с международен опит. Автор на няколко книги, част от които са преведени и на български език. Лектор на Международния семинар по хомеопатия в Боровец през 2006 г.

 • 132 с.
 • София, 2004
 • Predictive homeopathy, part I, Theory of suppression, Dr. Prafull Vijayakar
 • Fourth edition 2004
 • Издава: Център за здраве и образование „Едикта”
 • Гр. София
 • Превод: Росица Кунева
 • Редактор: д-р Атанас Гълъбов
 • Коректор: Мария Джонгова
 • Компютърен дизайн и предпечат: Весела Кръстева
 • Печат: „Джовани принт”

Част ІІ Теория на острите състояния

Тази книга съчетава познанията на автора в областта на хомеопатията, традиционната медицина и аюрведа като използва най-доброто от тези науки, за да представи на читателите една подробна дълбоко теоритична и в същото време практична разработка по темата Остри състояния.

Книгата е разделена на 3 част – Философия, Материя Медика на острите състояния и Клинична практика. Приложени са карти на взаимодействието на лекарствата, на „зиморничави” и „горещи” лекарства; схема на лекарствата с и без жажда; схема на „трудолюбивите” и „нетрудоблюбивите” лекарства; карта на острите състояния.
Книгата на д-р Виджейкър може да бъде от голяма полза на всеки практикуващ лекар, но прилагането на описаните схеми не трябва да изпреварва усвояването на теорията.

Д-р Прафул Виджейкър е известен класически хомеопат от Мумбай, Индия. Основател и директор на Училището по хомеопатия „Прогностична хомеопатия”. Лекар хомеопат с 25 годишен стаж. Преподавател в няколко медицински хомеопатични колежа в Индия. Лектор с международен опит. Автор на няколко книги, част от които са преведени и на български език. Лектор на Международния семинар по хомеопатия в Боровец през 2006 г.

 • 136 с.
 • София, 2004
 • Predictive homeopathy, Part II, Theory of acutes, Dr. Prafull Vijayakar
 • Издава: Център за здраве и образование „Едикта”
 • Гр. София
 • Превод: Росица Кунева, Дарина Пачова
 • Редактори: д-р Атанас Гълъбов, д-р Дора Пачова
 • Коректор: Мария Джонгова
 • Компютърен дизайн и предпечат: Весела Кръстева
 • Печат: „Джовани принт”

Част ІІІ Краят на моите предположения за миазмите

Теорията за трите миазма като защитен механизъм се обсъжда в Афоризъм 74 от „Органон на лечебното изкуство” на Ханеман и се потвърждава от съвременната наука. Книгата предлага обогатени и усъвършенствани таблици за пътя на потискане на болестите и практически подход за разбиране и класифициране на пациентите. Изучаването на патологията и ембриологията подпомагат разшифроването на познанията, оставени ни от Ханеман. Посочени са връзките между някои добре познати принципи на физиката, химията, биологията, генетиката, имунологията, човешката биохимия и ембриологията, за да се опрости и изясни Доктрината за миазмите, така че тя да помага в лечението на тежки заболявания със сериозни патологични промени.

Тази подробна разработка дава информация за физическото, умственото и емоциалното проявление на заболяванията; конкретни лекарства към всеки раздел, които да се има предвид при лечението на пациентите; схеми и карти на потискането; тълкуване на части от Органон; съвети към практикуващите.

Д-р Прафул Виджейкър е известен класически хомеопат от Мумбай, Индия. Основател и директор на Училището по хомеопатия „Прогностична хомеопатия”. Лекар хомеопат с 25 годишен стаж. Преподавател в няколко медицински хомеопатични колежа в Индия. Лектор с международен опит. Автор на няколко книги, част от които са преведени и на български език. Лектор на Международния семинар по хомеопатия в Боровец през 2006 г.

 • 208 с.
 • София, 2006
 • Predictive homeopathy, Part III, The end of myasmption of miasms, Dr. Prafull Vijayakar
 • Third edition 2005
 • Издава: Център за здраве и образование „Едикта”
 • Гр. София
 • Превод: д-р Стефан Пейчев, Дарина Пачова
 • Редактори: д-р Атанас Гълъбов, д-р Дора Пачова
 • Коректор: Мария Джонгова
 • Компютърен дизайн и предпечат: Весела Кръстева
 • Печат: „Джовани принт”