Синоптичен ключ към хомеопатичната Материя Медика (Materia Medica)

42.00 лв.

С.М.Богер

  • 472 с.
  • Издадена 2014
  • Твърда корица
  • Превод от руски език

Описание

Тази книга е на един от класиците на американската хомеопатична школа Сайръс Максуел Богер. Тъй като в нея са представени както уникален Реперториум от ключови симптоми, така и Materia Medica с 323 хомеопатични лекарства, тя може да служи като наръчник на всеки хомеопат. Още повече, че ключовите симптоми на препаратите са подбрани по такъв начин, че според думите на самия автор: „…правят ясно и разграничимо общото усещане за духа и идеите на всяко лекарство”.

Една от най-добрите хомеопатични книги (Реперториум + Materia Medica) вече могат да притежават и използват на български език всички, проявяващи интерес към хомеопатията, практикуващи хомеопати, студенти и др.