Ситуационна Материя Медика (Materia Medica)

30.00 лв.

Книгата включва ситуации на 213 минерални, растителни и животински лекарства и нозоди, систематизирани по „царства” и „семейства”.

От 1993 година Игор ТИмошенко води интересен авторски семинар-практикум по методология в класическата хомеопатия, който се нарича „Уницизъм на житейските ситуации”. От 1989г. авторът разработва и вече (от 2000г.) предлага своя собствена компютърна програма „Хомеопат-Класик”.

Книгата е насочена както към специалистите-хомеопати, така и към обучаващите се студенти, но може да предизвика интереса на всички интересуващи се от съвременна хомеопатия.

Надяваме се, че ще оцените тази книга и тя ще стане ваш незаменим помощник.

Описание

Игор Тимошенко

  • 512 с.
  • Издадена 2008
  • Превод от руски език

Авторът на тази книга, известният руски хомеопат Игор Тимошенко е направил интересен опит да покаже символичната същност на хомеопатичните лекарства, представяйки образно огромен фактологичен материал (патогенезите). Това лаконично поднасяне на материала помага да разберем съдържателния образ на лекарството и да го запомним, но заедно с това обяснява и неговите симптоми. В тази Materia Medica са използвани симптоми от четири реперториума: Syntesis (S) – Frederik Shroyens, Complere Repertory (C) – Rodger Van Zandvoort, Реперториум на Kent (K) и професионален авторски компилативен реперториум (Т).