Училище за здраве. Метод Бутейко за деца от 8 до 14 години.

240.00 лв.

Гр. Пловдив