Терапията на д-р Бах – Основен курс в три части

Втора част: Разпознай Емоцията – намери Есенцията

12-13 ноември 2016

Втората част на обучението надгражда върху положената от първата част основа. Правилно разпознаване на емоциите и внимателния избор на подходяща Есенция са основна тема. Да се види какво стои зад едно душевно състояние не е лесно. Често човек се обърква. За пример изтощението, което класически се свързва с есенцията Маслина, присъства и в картината на Дъба, както и на Върбинка, а може да се наблюдава и при Габър.

След като човек познава картините на Есенциите, сега се акцентира върху фините прилики, припокривания на картините, но също и много характерните разлики между тях. Така да се каже тук се учим да правим диференциална диагноза.

Крайната цел е да изкристализира най-характерното, Есенцията на Есенцията.

Част от темите, които се разглеждат в двата семинарни дни са:

Отново:

Да създадем една позитивна, хармонична  и добре работеща група.

А след това и:

 • Прилики и разлики между отделните есенции.
 • Понятие за есенция, която се назначава според типа и есенция, която се назначава според настроението.
 • Типични нагласи и реакции на хора от различни възрасти и с различни професии.
 • Най-честите професионални изкривявания и как те „деформират” характера на човека.
 • Ролеви игри и изграждане на умения за консултиране.
 • Психосоматика – защо и как душевните нагласи създават болестите?
 • Логиката на формирането на физическата болест.
 • Защо някои популярни диагнози могат да се разглеждат като илюстрации за „негативната“ картина на есенциите?
 • Забавни тестове и ролеви игри за проверка и затвърждаване на знанията.
 • Забавни карикатури, представящи харектерните особености на всяка есенция.

Терапия на д-р Бах: Основен курс в три нива

 • І ниво: 22-23 октомври 2016
 • ІІ ниво: 12-13 ноември 2016
 • ІІІ ниво: 3-4 декември 2016

Начало на всяко ниво: 9:30 ч.

Място: офисът на Център за здраве и образование „Едикта”

Ул. Иларион Макариополски № 2, София

02/8465091

Такса за участие:

 • При предварително записване до три дни преди датата на курса: 350 лева
 • При записване непосредсвено преди началото на курса: 390 лева
 • Плащане на място в офиса или по банков път

За курсисти, които биха желали да участват само в едно от нивата, таксата е 160 лв. при предварително записване (до 3 дни преди началото на нивото) и 190 лв. при записване непосредствено преди началото на нивото.

Банкова сметка:

 • „ЕДИКТА” ООД ,  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 7ми km
 • IBAN:  BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;
 • BIC код: UNCRBGSF
 • Основание – Основен курс Терапия по метода на д-р Бах
 • Ако правите плащане по банков път, моля, обадете се в офиса и оставете данни за фактура и телефон за контакт.

При предварително заплащане, възникнали извънредни обстоятелства и невъзможност за посещение на курса, стойността на курса ще бъде възстановена на участниците, обадили се до 2 дни преди датата на курса, в размер от 90 % от пълната стойност. При отказ от участие 1 ден до датата на курса, таксата не се възстановява. Център за здраве и образование „Едикта“ си запазва правото за промени и се задължава да уведоми своевременно участниците.