Откриване на Седмица на Терапията на д-р Бах

Място: ЦЗО „Едикта”, Ул. Иларион Макариополски № 2

18:30 – 20:30 ч.

Седмица на Терапията на д-р Бах е периодът, през който се организират различни прояви, семинари и срещи, посветени на този терапевтичен метод. Хората, които използват терапията на д-р Бах в практиката си, споделят опит и интресни случаи. А онези, които не са запознати с този метод, имат възможност да научат повече от специалистите в тази област. Това е и времето от годината, в което си припомняме подробности от живота на д-р Едуард Бах.

Вече за шеста поредна година от Център за здраве и образование „Едикта” заедно с д-р Тодор Господинов организираме различни мероприятия в София и страната по повод Седмицата на терапията на д-р Бах.

Тази година на 24 септември 2015 г. сме Ви подготвили среща-разговор с д-р Тодор Господинов. Във фокус ще бъде личността на д-р Едуард Бах, някои факти от неговата биография, писма и личните му преживявания.

Мястото е нашият офис (София, ул. Иларион Макариополски №2), ще започнем в 18:30, срещата ще продължи до 20:30 ч.

Елате, задайте въпроси за терапията, за приготвянето на есенциите, за възможностите за индивидуални консултации и вариантите за обучение, ще се опитаме да отговорим на всички!

Моля, заявете участието си до 18 септември 2015 г., за да можем за осигурим достатъчно места.

Седмицата на терапията на д-р Бах се чества всяка година в периода 24 – 31 септември.

Д-р Едуард Бах е роден на 24 септември 1886 г. При разработването на терапията д-р Бах се концентрира върху умствените и емоционалните симптоми и създава система от 38 лекарства, които могат да се прилагат самостоятелно или в различни комбинации. Той смята, че здравето е състояние на равновение, на душевно спокойствие и вътрешно щастие. Терапията е насочена към човека в неговата цялост, разглежда се взаимодействието на ниво физика – емоции – ум.