Модул 0

 

Продължителност: 5 дни

Резултати:

  • Участникът ще познава своята телесна конституция на базата на аюрведичните принципи
  • Участникът ще има познание за това кои храни и действия са подходящи за спбствената му конституция въз основа на аюрведичната фармакология (дравя гуна).

График за модул 0

Време Тема Ден първи (сряда)
14.00-15.00 теория Въведение в Аюрведа
15.00-15.20 въпроси обсъждане
15.20-16.30 теория Основни принципи на Аюрведа
16.30-17.00 почивка
17.00-18.00 теория Концепцията за трите водещи сили (трите доши) – вата, пита, капха
18.00-18.15 почивка
18.15-19.30 теория Продължение на темата
19.30-20.00 въпроси Обсъждане на материята
Ден втори (четвъртък)
14.00-15.00 теория
  • Признаци за здрави телесни тъкани
  • Въведение във функциите на телесните канали
15.00-15.20 въпроси обсъждане
15.20-16.30 теория Концепцията за жизнения огън
16.30-17.00 почивка
17.00-18.00 теория
  • Концепцията за индивидуалната телесна конституция
  • Седемте телесни типа при хората
18.00-18.15 почивка
18.15-19.30 теория Самоанализ на телесната конституция и кратко обяснение върху диетата, поведението и особеностите на другите типове
19.30-20.00 въпроси Обсъждане на материята
Ден трети (петък)
14.00-15.00 теория Въведение във аюрведичната фармакология
15.00-15.20 въпроси обсъждане
15.20-16.30 теория Продължение на темата
16.30-17.00 почивка
17.00-18.00 теория Аюрведичните хранителни стойности на определени плодове, зърнени култури, варива, зеленчуци, месо
18.00-18.15 почивка
18.15-19.30 теория Основополагащи принципи за балансирана диета
19.30-20.00 въпроси Обсъждане на материята
Ден четвърти (събота)
12.30-13.30 теория Концепцията за подмладяване
13.30-13.50 въпроси обсъждане
13.50-15.00 теория Аюрведичен съвет за здравословен дневен режим
15.00-15.30 почивка
15.30-16.30 теория Продължение на темата
16.30-16.45 почивка
16.45-18.00 теория Запознаване със специфичните лечителски и подмладяващи растения за гериатрична грижа
18.00-18.30 въпроси Обсъждане на материята
Ден пети (неделя)
10.00-11.00 теория Значимостта на поведението за здравословен живот
11.00-11.20 въпроси обсъждане
11.20-12.30 теория Практики за анализиране на телесната конституция
12.30-13.00 почивка
13.00-14.00 теория Дискусия, обсъждане
14.00-14.15 почивка
14.15-15.30 теория Обратна връзка
15.30-16.00 въпроси Заключение