ІІІ ниво „Изкуството на консултирането”

С д-р Тодор Господинов

Успехът на Терапията на д-р Бах се крие във философията на нейния създател – да живееш в мир със себе си и света, следвайки своя Път. Тази философия можем да срещнем днес в редица модерни книги и концепции като излекувай себе си на Луиз Хей, болестта като Път на Рюдигер Далке и Торвалд Детлефсен, новата немска медицина на д-р Хамер, лечебния код на д-р Лойд и д-р Джонсън, емоционалната интелигентност, емпатичния подход на Карл Роджърс, триадата на здравето позната ни от приложната кинезиология, класическата хомеопатия……Списъка може да бъде продължен. Ето защо е уникално как д-р Бах е успял така просто да формулира фундаменталните принципи, на които се крепи нашето земно битие, нашето здраве и щастие, да ни предаде в достъпна форма азбуката на вътрешния живот на човека.

За да бъде постигнат най-добрият терапевтичен ефект, е необходима и определена подготовка. Цветните есенции, достъпни за разбиране и прости за прилагане, крият в себе си тайни, които се откриват само пред този, който търси задълбочено и истински.

Този основен курс е актуализиран и приведен в съответствие с най-новите тенденции в обученията провеждани от Баховия център в Англия.

Той е също така пътеводител в системата на д-р Бах, която изглежда само на пръв поглед лесна за разбиране и прилагане. Този курс помага за правилно разбиране на основните положения и стъпки, необходими за достигане на майсторство.

Тук основната тема е интервюто с неговите подводни камъни.

Поставен е акцент върху философията на д-р Бах, защото тя е ключова за разбиране и правилно прилагане на терапията. Как се комбинират есенциите, през какви етапи минава едно „лечение“ с цветни есенции?

Предвидено е много време за практика, за ролеви игри, така че човек да може да влезе в положението на консултант, а също и на консултиран.

Целта е участниците да могат ефективно да препоръчват цветните есенции на хората от външния кръг – на непознати, които среща за първи път.

Естествено в семинара се засяга и темата за езика на тялото и някои от характерните модели на поведение на есенциите.

Използвани са забавни клипове, илюстриращи всеки модел.

Как на практика изглежда едно интервю и какви са основните акценти в него:

  • За какво трябва да се внимава?
  • Какво не бива да се пропуска?
  • Как всичко да върви леко и естествено?
  • Защо се случва така, че човек след като добре познава картината на есенциите, приликите и разликите между тях, не успява да препоръча „работеща комбинация от есенции“?

Такса за участие:

  • 150 лв.: при предварително записване (до 3 дни преди началото на семинара)
  • 180 лв.: при записване непосредствено преди началото на семинара

Плащане в офиса на ЦЗО „Едикта“ или по банков път

Банкова сметка:

  • „ЕДИКТА” ООД ,  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 7ми km
  • IBAN:  BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;
  • BIC код: UNCRBGSF
  • Основание – Основен курс Терапия по метода на д-р Бах

Ако правите плащане по банков път, моля, обадете се в офиса и оставете данни за фактура и телефон за контакт.

Имайте пред вид, че понякога банковите преводи се бяват до 3-4 дни.

При предварително заплащане, възникнали извънредни обстоятелства и невъзможност за посещение на курса, стойността на курса ще бъде възстановена на участниците, обадили се до 2 дни преди датата на курса, в размер от 90% от пълната стойност. При отказ от участие 1 ден до датата на курса, таксата не се възстановява. Център за здраве и образование „Едикта“ си запазва правото за промени и се задължава да уведоми своевременно участниците.