Терапията на д-р Бах

Основен курс с д-р Тодор Господинов

Дати на предстоящи обучения вижте тук.

В СОФИЯ

Терапия на д-р Бах: Основен курс в три нива

І част „Картини на Есенциите”20-21 октомври 2018

ІІ ниво „Разпознай Емоцията – Намери Есенцията”10-11 ноември 2018

ІІІ ниво „Изкуството на консултирането”15-16 декември 2018

Начало на всяко ниво в 9:30 ч.

МЯСТО: Офис на ЦЗО Едикта, ул. Иларион Макариополски № 2

 

Успехът на Терапията на д-р Бах се крие във философията на нейния създател – да живееш в мир със себе си и света, следвайки своя Път. Тази философия можем да срещнем днес в редица модерни книги и концепции като излекувай себе си на Луиз Хей, болестта като Път на Рюдигер Далке и Торвалд Детлефсен, новата немска медицина на д-р Хамер, лечебния код на д-р Лойд и д-р Джонсън, емоционалната интелигентност, емпатичния подход на Карл Роджърс, триадата на здравето позната ни от приложната кинезиология, класическата хомеопатия……Списъка може да бъде продължен. Ето защо е уникално как д-р Бах е успял така просто да формулира фундаменталните принципи, на които се крепи нашето земно битие, нашето здраве и щастие, да ни предаде в достъпна форма азбуката на вътрешния живот на човека.

За да бъде постигнат най-добрият терапевтичен ефект, е необходима и определена подготовка. Цветните есенции, достъпни за разбиране и прости за прилагане, крият в себе си тайни, които се откриват само пред този, който търси задълбочено и истински.

Този основен курс е актуализиран и приведен в съответствие с най-новите тенденции в обученията провеждани от Баховия център в Англия.

Той е също така пътеводител в системата на д-р Бах, която изглежда само на пръв поглед лесна за разбиране и прилагане. Този курс помага за правилно разбиране на основните положения и стъпки, необходими за достигане на майсторство.

Терапия на д-р Бах: Основен курс в три нива

І част „Картини на Есенциите”

ІІ ниво „Разпознай Емоцията – Намери Есенцията”

ІІІ ниво „Изкуството на консултирането”

Първата част: Картина на Есенциите

Дати на предстоящи обучения вижте тук.

В известен смисъл тази първа част на Основния курс е най-важна, защото всеки който добре постави основата може да гради върху нея.

Акценти в тази първа част са:

 • азбуката на вътрешния живот на човека
 • запознаване с ключовете за разбиране и управляване на емоциите.

Поставят се основи за разбиране на природата на болестта и здравето, вътрешните причини за житейските кризи и човешките конфликти.

Разглеждат се картините на есенциите, като всеки ще има възможност да се тества и да види до къде е стигнал в познанието за човешката природа.

Работи се с архетипни състояния, познати ни от нашия собствен живот, както и от психологията, астрологията, изкуството и литературата. Тези състояния се свързват в една завършена система, която е лесна за практическо приложение.

Обучението акцентира върху реални житейски ситуации, върху познанието ни за човека и неговия вътрешен свят, такъв какъвто всеки от нас го вижда и възприема, а не върху теоретично философски концепции.

Целта е участниците да се ориентират леко и без затруднения в своите собствени емоции и да познава добре пътищата, по които може да ги насочва във възходяща посока, ето защо в тази първа част сериозно се акцентира върху практиката, като се представят редица „случаи от реалния живот”.

Това е обучение за хора, които искат активно да участват и да се забавляват. То е нещо съвсем различно от познатото ни „слушай и записвай”, „трупай информация”. То е покана за активно участие, в което човек споделя преживяното и е готов да почерпи от опита на другите.

Водещ е д-р Тодор Господинов и неговата задача е да ви покаже, че най-важните неща за цветните есенции, вие вече ги знаете, но ви е нужен семинара за да го разберете.

Част от темите, които се разглеждат в двата семинарни дни са най напред: Намери нови приятели и се чувствай уютно с тях през уикенда!

И още:

 • Защо цъфтящите растения имат силата да „лекуват” Душата?
 • Каква е връзката на Цветните есенции и древната наука за живота и здравето Аюрведа?
 • Как Емоциите разболяват тялото?
 • Как да разпознаем Душевното състояние и да намерим правилния ключ за него?
 • Как са създадени есенциите и как действат?
 • Кои са те и какво могат да направят за нас, за децата ни, за близките ни, за нашите домашни любимци, за нашите любими цветя?
 • Как можем да променим живота си с тях?
 • Прилики и разлики с хомеопатия и алопатия.
 • Някои основни положения от философията на д-р Бах.
 • Основни начини за приемане на есенциите.
 • Общи принципи на комбиниране на есенциите и практически указания за тяхното прилагане.
 • Провери знанието си с Познай състоянието и предложи подходяща есенция?

Втора част: Разпознай Емоцията – намери Есенцията!

Дати на предстоящи обучения вижте тук.

Втората част на обучението надгражда върху положената от първата част основа. Правилно разпознаване на емоциите и внимателния избор на подходяща Есенция са основна тема. Да се види какво стои зад едно душевно състояние не е лесно. Често човек се обърква. За пример изтощението, което класически се свързва с есенцията Маслина, присъства и в картината на Дъба, както и на Върбинка, а може да се наблюдава и при Габър.

След като човек познава картините на Есенциите, сега се акцентира върху фините прилики, припокривания на картините, но също и много характерните разлики между тях. Тук се учим да правим диференциална диагноза.

Крайната цел е да изкристализира най-характерното, Есенцията на Есенцията!

Нашата цел е да създадем една позитивна, хармонична  и добре работеща група. Част от темите, които се разглеждат в двата дни са:

 • Прилики и разлики между отделните есенции.
 • Понятие за есенция, която се назначава според типа и есенция, която се назначава според настроението.
 • Типични нагласи и реакции на хора от различни възрасти и с различни професии.
 • Най-честите професионални изкривявания и как те „деформират” характера на човека.
 • Ролеви игри и изграждане на умения за консултиране.
 • Психосоматика – защо и как душевните нагласи създават болестите?
 • Логиката на формирането на физическата болест.
 • Защо някои популярни диагнози могат да се разглеждат като илюстрации за „негативната“ картина на есенциите?
 • Забавни тестове и ролеви игри за проверка и затвърждаване на знанията.
 • Забавни карикатури, представящи харектерните особености на всяка есенция.

Трета част: Изкуството на консултирането

Дати на предстоящи обучения вижте тук.

Тук основната тема е интервюто с неговите подводни камъни.

Поставен е акцент върху философията на д-р Бах, защото тя е ключова за разбиране и правилно прилагане на терапията. Как се комбинират есенциите, през какви етапи минава едно „лечение“ с цветни есенции?

Предвидено е много време за практика, за ролеви игри, така че човек да може да влезе в положението на консултант, а също и на консултиран.

Целта е участниците да могат ефективно да препоръчват цветните есенции на хората от външния кръг – на непознати, които среща за първи път.

Естествено в семинара се засяга и темата за езика на тялото и някои от характерните модели на поведение на есенциите.

Използвани са забавни клипове, илюстриращи всеки модел.

Как на практика изглежда едно интервю и какви са основните акценти в него:

 • За какво трябва да се внимава?
 • Какво не бива да се пропуска?
 • Как всичко да върви леко и естествено?
 • Защо се случва така, че човек след като добре познава картината на есенциите, приликите и разликите между тях, не успява да препоръча „работеща комбинация от есенции“?

Такса за участие в Основен курс по терапия на д-р Бах (3 нива)

 • 420 лева: при предварително записване (до 3 дни преди началото на първия семинар от курса)
 • 480 лева: при записване непосредствено преди началото на първия семинар от курса

Плащане в офиса на ЦЗО „Едикта“ или по банков път

Банкова сметка:

 • „ЕДИКТА” ООД ,  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 7ми km
 • IBAN:  BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;
 • BIC код: UNCRBGSF
 • Основание – Основен курс Терапия по метода на д-р Бах

Ако правите плащане по банков път, моля, обадете се в офиса и оставете данни за фактура и телефон за контакт.

Имайте пред вид, че понякога банковите преводи се бяват до 3-4 дни.

При предварително заплащане, възникнали извънредни обстоятелства и невъзможност за посещение на курса, стойността на курса ще бъде възстановена на участниците, обадили се до 2 дни преди датата на курса, в размер от 90% от пълната стойност. При отказ от участие 1 ден до датата на курса, таксата не се възстановява. Център за здраве и образование „Едикта“ си запазва правото за промени и се задължава да уведоми своевременно участниците.