1 – 2 февруари 2014 г.

Трето ниво

(20 часа)

Събота: 12 учебни  часа.

Неделя: 8 учебни  часа

Теми, които ще бъдат разгледани:

Новости в приложенията на цветните есенции – нововъведенията на Дитмар Крамер.

Нова класификация на лековете – комбиниране на лековете при „по-трудни“ пациенти. 12 те пътеки – вътрешна връзка между есенциите.

Начини за външно приложение – бахови карти на тялото.

Астрология и цветни есенции. Девите на цветята.

Други системи от цветни есенции – австралийски, калифорнийски, холандски.

Място – офис ЦЗО „Едикта”

Начало – 9:30ч

Такса – 100 лв. – при плащане до 28 януари 2014 г. вкл.

          120 лв – при плащане след 11 февруари 2014 г.

Плащане – в офиса или по банкова път

NB! Ако правите плащане по банков път, трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се обадите в офиса и да оставите данни за фактура и телефон за контакт!!!

Имайте пред вид, че понякога банковите преводи се бяват с 3-4 дни.

Банкова сметка:

„ЕДИКТА” ООД ,  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 7ми km 

IBAN:  BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;

BIC код: UNCRBGSF

Основание – Курс Цветотерапия – ІІІ ниво

За лектора:

Д-р Тодор Атанасов Господинов

Дипломиран като лекар във ВМУ  гр. Варна – през 1991 г.   Тринадесет  годишна терапевтична практика.  От 1998 – частна практика.

От около шестнадесет години практикува цветолечение по метода на д-р Бах. Поддържа постоянни контакти с Бахов център в Англия, а също и с подобен център в Холандия. Познава и прилага в своята работа и други близки системи като австралийските цветя от пустинята. От няколко години постоянно използва в работата си и холандски есенции от цветя.

Прилага Цветолечение като монотерапия или като част от комплексна програма за укрепване на здравето и изграждане на здравословен начин на живот (в съчетание с определен начин на хранене и движение, положителна мотивация и релаксация.)

Завършил е двугодишен курс по хомеопатия, начален курс по фитотерапия и курс по ирисова диагностика. Има няколко годишен опит във водене на курсове на тема холистична медицина, здравословно хранене, цветни есенции на д-р Бах. Притежава познания в областта на ароматерапията, използва в практиката си етерични масла повече от 7 години.

Семинари за терапията с цветните есенции на д-р Бах

Целта на семинарите е да запознае с възможностите и начините на приложение на цветните есенции в терапевтичната практика.

Предлагаме добра основа за умело прилагане на цветните есенции в терапевтичната практика.

Семинарите за замислени като една естествена последователност от три нива.

Първото ниво въвежда в практиката на терапията с екстракти от цветове на лечебни растения. В него се разглеждат въпроси като история на терапията, възможности, приложения в практиката, връзки с други терапии, насоки за водене на интервю с пациента за определяне на точна диагноза, визитка на всяка цветна есенция.

Второто ниво надгражда и задълбочава поднесеното в първо ниво. Акцентът е върху терапевтичните приложения на есенциите. Обръща се по-голямо внимание на диагнозата и пътищата за достигане до по-прецизна диагноза.

Третото ниво разглежда въпроси за комбиниране на лековете при „по-трудни“ пациенти, новости в приложения на цветните есенции – начини за външно приложение, астрология и цветни есенции, нова класификация на лековете; други системи от цветни есенции – австралийски, калифорнийски, холандски.

При наличие на интерес могат да се направят и семинар 1 А – с акцент на практическо развиване на умения за по-задълбочено запознаване и работа с есенциите и 2 А – за детайли и по-задълбочено разбиране приложението на есенциите при деца, при жени, при мъже, при ученици.

Информация и записване – ЦЗО “ЕДИКТА”

Тел. 02/ 846 5091, e-mail: edicta@abv.bg

Добре дошли!

ЦЗО”Едикта”