Цветните есенции на д-р Бах – основен курс

Първо ниво 18-19 юни 2016

Цветните есенции на д-р Бах печелят все повече привърженици не само у нас, но и в цял свят. Това не е случайно, защото е предсказано преди повече от 80 години от самия д-р Бах. Във времето, в което живеем се налага ежедневно да преодоляваме различни ситуации, които пораждат в нас страх, несигурност, самота, отчаяние, а Есенциите могат да ни бъдат безценни помощници и да наклонят везните в полза на нашето щастие!

Приложението на цветните есенции е един подход, който може да бъде особено полезен за тези, които искат да помогнат на себе си, на своите близки, на своите деца, а също и за тези които работят с хора – лекари, психолози, психотерапевти, педагози. Не на последно място цветните есенции на д-р Бах са за хора, които страдат и търсят път към изцеление, към разрешаване на трудни житейски ситуации, към намиране на сили в себе си за преодоляване на предизвикателствата.

Уникалното в тази терапия е, че тя не е запазена територия за специалисти – лекари, психолози и лечители, а е достъпна за всеки, който търси начин да помогне на себе си и близките си.

Цветните есенции от своя страна не са средства, с които човек без никаква подготовка би могъл да си служи пълноценно. Макар и изглеждащи достъпни за разбиране и прости за прилагане, те крият в себе си тайни, които се откриват само пред този, който търси истински.  Защото магията на системата на д-р Бах се крие в неговата философия – да живееш в мир със себе си и света, следвайки своя Път.

Тази философия можем да срещнем днес в редица модерни книги и концепции като излекувай себе си на Луиз Хей, болестта като Път на Рюдигер Далке и Торвалд Детлефсен, новата немска медицина на д-р Хамер, лечебния код на д-р Лойд и д-р Джонсън, емоционалната интелигентност, емпатичния подход на Карл Роджърс, триадата на здравето позната ни от приложната кинезиология, класическата хомеопатия…

Списъка може да бъде продължен. Ето защо е уникално как д-р Бах е успял така просто да формулира фундаменталните принципи, на които се крепи нашето земно битие, нашето здраве и щастие, да ни предаде в достъпна форма азбуката на вътрешния живот на човека.

Това основен курс е актуализиран и приведен в съответствие с най-новите тенденции в обученията провеждани от Баховия център в Англия.

Той е също така пътеводител в системата на д-р Бах, която изглежда само на пръв поглед лесна за разбиране и прилагане. Този курс помага за правилно разбиране на основните положения и стъпки, необходими за достигане на майсторство.

Първата част: Картина на Есенциите!

В известен смисъл тази първа част е най-важна, защото всеки който добре постави основата може да гради върху нея.

Тук акцента е върху азбуката на вътрешния живот на човека, запознаване с ключовете за разбиране и управляване на емоциите. Поставят се основи за разбиране на природата на болестта и здравето, вътрешните причини за житейските кризи и човешките конфликти.

Разглеждат се картините на есенциите, като всеки ще има възможност да се тества и да види до къде е стигнал в познанието за човешката природа.

Работи се с архетипни състояния, познати ни от нашия собствен живот, както и от психологията, астрологията, изкуството и литературата. На това стъпало тези състояния се свързват в една завършена система, което улеснява работата с тях.

Обучението не акцентира върху теоретично философски концепции, а върху живия живот, върху познанието ни за човека и неговия вътрешен свят, такъв какъвто всеки от нас го вижда и възприема.

Целта на това обучение е човек да се ориентира леко и без затруднения в своите собствени емоции и да познава добре пътищата, по които може да ги насочва във възходяща посока, ето защо в тази първа част сериозно се акцентира върху практиката, като се представят редица „случаи от реалния живот”.

Това е обучение за хора, които искат активно да участват и да се забавляват. То е нещо съвсем различно от познатото ни „слушай и записвай”, „трупай информация”. То е покана за активно участие, в което човек споделя преживяното и е готов да почерпи от опита на другите.

 Водещ е д-р Тодор Господинов и неговата задача е да ви покаже, че най-важните неща за цветните есенции, вие вече ги знаете, но ви е нужен семинара за да го разберете.

Част от темите, които се разглеждат в двата семинарни дни са:

Най напред:

Намери нови приятели и се забавлявай с тях през уикенда!

А след това и:

 • Защо цъфтящите растения имат силата да „лекуват” Душата?
 • Каква е връзката на Цветните есенции и древната наука за живота и здравето Аюр веда?
 • Как Емоциите разболяват тялото?
 • Как да разпознаем Душевното състояние и да намерим правилния ключ за него?
 • Как са създадени есенциите и как действат?
 • Кои са те и какво могат да направят за нас, за децата ни, за близките ни, за нашите домашни любимци, за нашите любими цветя?
 • Как можем да променим живота си с тях?
 • Прилики и разлики с хомеопатия и алопатия.
 • Някои основни положения от философията на д-р Бах.
 • Основни начини за приемане на есенциите.
 • Общи принципи на комбиниране на есенциите и практически указания за тяхното прилагане.
 • Провери знанието си с Познай състоянието и предложи подходяща есенция?

Втора част: Виж ясно зад Емоцията!

Втората част на обучението надгражда върху положената от първата част основа. Правилно разпознаване на емоциите и внимателния избор на подходяща Есенция са основна тема. Да се види какво стои зад едно душевно състояние не е лесно. Често човек се обърква. За пример изтощението, което класически се свързва с есенцията Маслина, присъства и в картината на Дъба, както и на Върбинка, а може да се наблюдава и при Габър.

След като човек познава картините на Есенциите, сега се акцентира върху фините прилики, припокривания на картините, но също и много характерните разлики между тях. Така да се каже тук се учим да правим диференциална диагноза!

Крайната цел е да изкристализира най-характерното, Есенцията на Есенцията!

Част от темите, които се разглеждат в двата семинарни дни са:

Отново:

Да се забавляваме през уикенда с приятели!

А след това и:

 • Прилики и разлики между отделните есенции.
 • Понятие за есенция, която се назначава според типа и есенция, която се назначава според настроението.
 • Типични нагласи и реакции на хора от различни възрасти и с различни професии.
 • Най-честите професионални изкривявания и как те „деформират” характера на човека.
 • Ролеви игри и изграждане на умения за консултиране.

Трета част: Изкуството на консултирането!

Интервюто!