Център за здраве и образование “ЕДИКТА

1202  София , ул.”Иларион Макариополски“ № 2,

тел.: 02/ 846 50 91; 0887 619693

e-mail: edicta@abv.bg; www.edicta-bg.com

Вашият професионален партньор по хомеопатия

Уважаеми Колеги,

Можете да се включите в курса по по хомеопатична терапия до 13 декември 2013 г.!

Вторият модул от обучението по програма на Европейския комитет по хомеопатия ще се проведе на 13-15 декември 2013 г. в офиса на Център за здраве и образование „Едикта”.

Ако сте пропуснали първият модул – ще получите материалите си по време на втория 🙂

Курсът е предназначен за специалисти с медицинско образование – лекари, ветеринарни лекари, стоматолози, за студенти V или VІ курс по съответните специалности.

Динамиката на днешния ден определя по-различна и по-гъвкава програма на обучение, която предлагаме на Вашето внимание по-долу.

ЦЗО „ЕДИКТА” е сред първите 10 училища в Европа, акредитирани от Европейския комитет по хомеопатия (ЕКХ). ДИПЛОМИТЕ, издадени от ЦЗО „ЕДИКТА”, се признават от професионалните организации в страните-членки на Европейския комитет по хомеопатия . Центърът предлага основен курс на обучение по хомеопатия и всичко необходимо за усъвършенстване в тази област – литература, софтуер, клинично обучение в България и чужбина.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Основният курс на обучение е с продължителност 3 години

Общ хорариум 600 часа,  от тях:

А. 300 часа теория, Материя Медика, философия, методология – 10 модула за теоретична подготовка с по 30 учебни часа на модул.

В. 150 часа – E-learning и писмени работи,

С. 150 часа  практика.

През втората половина на третата година на обучение се провежда само практическо обучение под супервизия. Курсът завършва с полагане на теоретичен и практически изпит по стандарт на ЕКХ (не по късно от 6 години след началото на основен курс на обучение).

В края на обучението студентът е подготвен да лекува остри и  хронични  болести според правилата на добра хомеопатична практика.

ОСНОВЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО ХОМЕОПАТИЯ

ПРОГРАМА и цел на обучението

1.    Изучаване на основните принципи на хомеопатичната доктрина и приложението им в практиката  при лечение на  пациентите.

2. Хомеопатичната анамнеза – техники за водене на интервю, оценка на езика на тялото,  методи за установяване и разбиране на патологичните отклонения при пациента и психосоматичните модели.

3. Разпознаване и оценка на важните симптоми. Анализ на симптоматиката на пациента. Оценка на симптомите според хомеопатичните принципи.

4. Подробно изучаване на картините на хомеопатичните лекарства – Материя Медика на 154 лекарства.

5. Теоретична подготовка и практическо усвояване на работата с реперториуми, компютърни програми и др. Изучаване на различни методи и техники за анализ на случая.

6. Системно проследяване на реакцията на пациента спрямо предписаното хомеопатично лекарство с цел определяне на следващ курс на лечение със същото лекарство или избор на ново лекарство.

7. Записване, съхраняване и картотекиране на хомеопатичната документация.

8. Възможности и ограничения на хомеопатичният метод на лечение.

9. Терапевтично поведение при пациенти с поддържаща конвенционална терапия.

Осигурени са учебни помагала и възможност за практическо усвояване на знанията.

Начин на провеждане

Модулно ОБучение – Един модул е 3 дни /от петък до неделя вкл./

Един семестър включва  2 модула.

Теория – 450 часа  – 5 семестъра в 2,5 години. Всеки семестър включва 2 модула

Практика – 150 часа. Студентите започват практическо обучение под супервизия след приключване на третия семестър.  През втората половина на третата година на обучение се провежда само практическо обучение под супервизия.

Такса /за семестър/:        550лв.

Банкова сметка:

УниuКредит Булбанк София 7-ми км

SWIFT  BIC код  UNCRBGSF

БАЕ код  UNCR7527;  IBAN   BG25 UNCR 7000 1501 4935 63

„ЕДИКТА” ООД

Основание за превода: Курс’13 – такса І семестър

Място на провеждане: София, ул. Иларион Макариополски № 2

Начало: 9.30 ч

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимо е да заявите участието си предварително.

Очакваме Ви!

Д-р Дора Пачова – директор

Мария Джонгова – програмен мениджър