Предстоящи събития

Възможна e промяна на датите и мястото на провеждане на семинарите заради затрудненото придвижване на лекторите и участниците в условията на извънредно положение

 

Дата Събитие Място
09-10 юни 2023 Аутистичен спектър – съвременни диагностични и терапевтични насоки Хотел Рамада София Сити Център
20 юни 2023 ТЕС демонстрация и представяне на книгата „Настрой подсъзнанието си за изобилие с ТЕС“ ProjectLab, бул. Мария Луиза №58
24-25 юни 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 11 офис „Едикта“ или онлайн
30 септември – 01 октомври 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 12 офис „Едикта“ или онлайн
04-05 ноември 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 13 офис „Едикта“ или онлайн
02-03 декември 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 14 офис „Едикта“ или онлайн

… минали събития

Най-нови книги

Най-продавани книги

Промоции