Предстоящи събития

Възможна e промяна на датите и мястото на провеждане на семинарите заради затрудненото придвижване на лекторите и участниците в условията на извънредно положение

 

Дата Събитие Място
06 февруари 2023 Развитие и възпитание на детето от 0 до 7 години Онлайн
18 февруари 2023 Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането по метода на д-р К. П. Бутейко Онлайн
25 февруари 2023 Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането по метода на д-р К. П. Бутейко Онлайн
04 март 2023 Училище за здраве за деца и родители по метода Бутейко Онлайн
11 март 2023 Училище за здраве за деца и родители по метода Бутейко Пловдив
11-12 март 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 8 офис „Едикта“ или онлайн
18 март 2023 Училище за здраве за деца и родители по метода Бутейко Пловдив
25 март 2023 Училище за здраве за деца и родители по метода Бутейко Пловдив
01 април 2023 Училище за здраве за деца и родители по метода Бутейко Пловдив
108-09 април 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 9 офис „Едикта“ или онлайн
20-21 май 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 10 офис „Едикта“ или онлайн
23-25 юни 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 11 офис „Едикта“ или онлайн
30 септември – 01 октомври 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 12 офис „Едикта“ или онлайн
04-05 ноември 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 13 офис „Едикта“ или онлайн
02-03 декември 2023 Хомеопатия и интегративна медицина – Модул 14 офис „Едикта“ или онлайн

… минали събития

Най-нови книги

Най-продавани книги

Промоции