Предстоящи събития

Възможна e промяна на датите и мястото на провеждане на семинарите заради затрудненото придвижване на лекторите и участниците в условията на извънредно положение

 

Дата Събитие Място
16-18 септември 2022 Хомеопатия в денталната медицина София
26 септември 2022 Реперториум – пикочна система Онлайн
01-02 октомври 2022 Психобиология – Разпознаване на кода на болестта, трето ниво Онлайн
08 октомври 2022 Ендокринната система и дългият COVID с акцент върху пандемията от тиреоидитни заболявания. Сравнителен анализ на рубрики и лекарства Онлайн
09 октомври 2022 Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането по метода на д-р К. П. Бутейко Онлайн
10 октомври 2022 Реперториум – женска полова система Онлайн
15 октомври 2022 Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането по метода на д-р К. П. Бутейко Онлайн
17 октомври 2022 Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането по метода на д-р К. П. Бутейко Онлайн
19 октомври 2022 Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането по метода на д-р К. П. Бутейко Онлайн
22 октомври 2022 Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането по метода на д-р К. П. Бутейко Пловдив
24 октомври 2022 Реперториум – мъжка полова система Онлайн
29-30 октомври 2022 Модул 5
Стратегии за анализ на случаи.
Терапия на д-р Шуслер.
Онлайн
05 ноември 2022 Пандемията от сърдечно-съдови заболявания след COVID – профилактика, клинични съвети при работа с хронично болни пациенти, позология. Нозодите при сърдечно-съдови заболявания – кои, кога, как да ги прилагаме, какви рубрики за „ум“ и „сърце“ да използваме? Онлайн
06 ноември 2022 Възстановяване и поддържане на здравето чрез нормализиране на дишането по метода на д-р К. П. Бутейко София, ЦЗО Едикта
07 ноември 2022 Реперториум – гръден кош Онлайн
21 ноември 2022 Реперториум – дихателна система Онлайн
26-27 ноември 2022 Модул 6
Позология – науката за хомеопатичната доза.
Пречки пред излекуването.
Семейни констелации
Онлайн
03 – 04 декември 2022 Модул 7
Изкуството на водене на случая – проследяване
Остеопатия
Съчетаване на методи от интегративната медицина.
Онлайн
10 декември 2022 Trapped feeling – какъв е потенциалът на хомеопатията? Рубрики, лекарства – сравнителен анализ, случаи. Онлайн

… минали събития

Най-нови книги

Най-продавани книги

Промоции