Училище по хомеопатия

Следдипломна квалификация за лекари по хуманна, дентална и ветеринарна медицина

Обучение за холистични практици

Модули 1 – 7: видеосеминари, подробности тук.

Модул 8 от 11 март 2023 г.


Д-р Дора Пачова

магистър по хомеопатия

Училище по хомеопатия

Училище по хомеопатия

Мария Джонгова

магистър по клинична психология

Център за здраве и образование „ЕДИКТА” създаден през 2001 г. и е естествен резултат от нашата работа в областта на хомеопатията, психологията и холистичното лечение от 1990 г. до днес.

ЦЗО „ЕДИКТА” е Вашият професионален компас в лечението и лечебното изкуство. При нас хомеопати и пациенти получават индивидуални консултации на най-високо професионално ниво.

Разполагаме с всичко необходимо за изграждането на специалисти в областта на холистичната медицина – хомеопатия, психология, природолечение, терапия по метода на д-р Бах, антропософска медицина и др.

За настоящите и бъдещите хомеопати:

 • ОСНОВЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ по хомеопатия според изискванията в Европейския комитет по хомеопатия в рамките на Европейския съюз
 • СУПЕРВИЗИИ НА СТУДЕНТИ ПО ХОМЕОПАТИЯ
 • Международни семинари по хомеопатия
 • Курсове за следдипломна квалификация и клинични стажове
 • Обучение и клинични стажове в чужбина

За изследователите на човешката природа:

 • Психологични консултации и терапия
 • Обучения по Терапия на д-р Бах
 • Семинари по психосоматика
 • Практически лекции по Су-джок терапия
 • Арт-терапевтични курсове и сесии

За всички специалисти:

 • Издаваме специализирана книги и разпространяваме заглавията на други български издателства
 • Работим с хомеопатичен софтуер RadarOPUS (radaropus.com), който съчетава програма за анализ, съхранение на пациентски файлове и богата библиотека от качествени източници. Разпространяваме го за територията на България и Македония, провеждаме обучения за работа с програмата.
 • Всичко, което допълва Вашата практика, е при нас

ЦЗО „ЕДИКТА”  е сред първите 10 училища в Европа, акредитирани от Европейския комитет по хомеопатия.

 

ОСНОВЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО ХОМЕОПАТИЯ

1. Изучаване на основните принципи на хомеопатичната доктрина и приложението им в практиката  при лечение  на пациентите. Анализ и интерпретация на принципите.

2. Установяване и розбиране за патологичните отклонения при пациента чрез изкуството на хомеопатичната анамнеза.

3. Разпознаване и оценка на важните симптоми. Анализ на симптоматиката на пациента като едно цяло. Оценка на симптомите според хомеопатичните принципи.

4. Подробно изучаване на картините на хомеопатичните лекарства  – Материя медика на 164 лекарства.

5. Теоретична подготовка и практическо усвояване на работата с Реперториуми, компютърни програми и др. Изучаване на различни методи и техники за анализ на случая.

6. Системно проследяване на реакцията на пациента спрямо предписаното лекарство и с цел определяне на следващ курс на лечение със същото лекарство или избор на ново лекарство.

7. Записване, съхраняване и картотекиране на хомеопатичната документация.

8. Възможности и ограничения на хомеопатичният метод на лечение.

Осигурени са учебни МАТЕРИАЛИ  и възможност за практическо усвояване на знанията.

В края на обучението студентът е подготовен да лекува остри и  хронични  болести според правилата за добра хомеопатична практика.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Основният курс на обучение е с продължителност 3 години – 450 часа теория и 150 часа практика. Курсът завършва с полагане на теоретичен и практически изпит (не по късно от 6 години след началото на основен курс на обучение).

Начин на провеждане

Теория – 450 часа  – 5 семестъра в 30 месеца.

Практика – 150 часа

Студентите започват практическо обучение под супервизия след приключване на третия семестър.  През втората половина на третата година се провежда само практическо обучение под супервизия.