Семинари и събития

Ние от Център за здраве и образование „Едикта” вярваме, че знанието притежава реална оздравителна сила, затова от 2001 г. провеждаме обучения, семинари, индивидуални и групови занятия, тренинги и курсове в различни направления на лечебното изкуство.

Работим с водещи специалисти от България и от редица други държави, за да можем да предоставим най-доброто познание, което да е от полза на всеки един в личен и професионален план.

При нас можете да посетите обучения по:

След края на всеки семинар или курс ще получите сертификат за участие с подпис на лектора.

Ще се радваме да се срещнем!


 

Възможна e промяна на датите и мястото на провеждане на семинарите заради затрудненото придвижване на лекторите и участниците в условията на извънредно положение

 

Дата Събитие Място
31 октомври 2020 Част 2: Стратегии за последователни предписания при хронични случаи с д-р Ръсел Малкълм Онлайн
01 ноември 2020 ОТМЕНЕН: ЗаРаждане: концерт за рождения ден на ЦЗО „Едикта“
01 – 30 ноември 2020 19-ти рожден ден на ЦЗО „Едикта“ Онлайн
20 ноември – 22 ноември 2020 Обучение по хомеопатия София 2019, Модул 8: Проследяване на случая – избор на позология ЦЗО „Едикта“
12 декември 2020 Част 3: Стратегии за последователни предписания при хронични случаи с д-р Ръсел Малкълм Онлайн
26 юни – 27 юни 2021 Практическо приложение на хомеопатията в ендодонтията, ортодонтията,
имплантологията и заболяванията на ТМС
София

… минали събития