Преподаватели

 

Преподаватели
Д-р Дора Пачова
(директор)

Преподаватели
Мария Джонгова, кл.психолог
(програмен мениджър, лектор)

 

Преподаватели
Д-р Георги Хаджиев
(лектор)

Преподаватели
Д-р Ерма Миронова
(лектор)

Преподаватели
Д-р Искра Капинчева
(лектор)

Преподаватели
Д-р Светла Маринова
(лектор)

Преподаватели
Д-р Мариана Ангелчева, PhD
(лектор)

Преподаватели
Д-р Милка Михайлова
(лектор)

Преподаватели
Д-р Палмена Ангелова, PhD
(лектор)

Преподаватели
Д-р Мария Грозева
(лектор)