ЛИЧНАТА СЪДБА В КОНТЕКСТА НА СЕМЕЙНОТО НАСЛЕДСТВО

Представена от Силвия Маринова

Личната ни съдба е неразривно свързана със съдбата на предците ни, независимо дали се гордеем с тях или ги отхвърляме. Заедно с физическите гени ние наследяваме и своеобразен психологически и кармичен геном, с който градим живота си и го предаваме на собствените си наследници. Днес повече от всякога започваме да разбираме, че не случайно се раждаме в точно конкретна среда – семейна, културна, етническа и т.н. Всеки от нас е брънка от едно по-голямо цяло и има конкретно място и роля в осъществяването на космичната цел на човечеството.

В семинарът ще дискутираме някои от следните теми:

  • Ролята на психологическото ни наследство в индивидуалното себеизразяване;
  • Личната и наследствена карма;
  • Себеосъществяването и зовът на предците;
  • Заболяванията и рожденното наследство;
  • Анализ на някои наследствени психологични модели и пътища за разрешаването им /по материал от групата/.

 

Водещ на семинараСИЛВИЯ МАРИНОВА,

псилолог и астролог

Каним ви на 01.12.2013г.

  • от 10:30ч. до 17:30ч.
  •  в ЦЗО Едикта, ул.Иларион Макариополски №2, ет.1.
  • Такса:  60 лв.
  • ЗАПИСВАНЕтел. 0888 654 150 – Силвия Маринова

Моля, oставяйте точни рожденни данни (дата, място и час на раждане  при записването си) поне 2 дни преди датата на провеждане, за да получите своята астрокарта, с която ще работим по време на семинара.